PERSONNEL POTENTIAL OF RUSSIA: SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT

Author: MAGOMEDOV K.O.

Communicology. 2017. Vol.5. No.1
MAGOMEDOV Kerem Osmanovich, doctor of sociology, Professor of the Chair of personnel administration, Department of personnel management and public service, Institute for public service and management of the Russian Presidential Academy of national economy and Public Administration (RANEPA), head of the sociological group. Moscow, Russian Federation.

Abstract: the article, on materials of sociological research on topical problems of personnel policy and personnel management of organizations in different spheres of activity and forms of ownership in the Russian Federation, conducted by the sociological group IPAM Ranepa in 2015, discusses the formation and development of personnel potential of Russia, including such as: the effectiveness of the state and its role in these processes; assessment of the degree of readiness of the Russian legislation in the field of development and management of personnel potential of the country; determination of the nature of partnership relations of bodies of state power and administration, employers and trade unions in the implementation of state personnel policy and the prospects for its further improvement, finding solutions to conflicts on the basis of compromise.

Key words: human resources, state personnel policy, state regulation of personnel potential, social partnership, social interaction, social compromises.

Text: PDF

For citation: Magomedov K.O. Personnel potential of Russia: sociological analysis of problems of formation and development. – Communicology. Volume 5. No. 1. P.134–146 DOI 10.21453/2311-3065-2017-5-1-134–146

References
1. Magomedov K.O. Kadrovyj potencial rossijskogo obshchestva: sociologicheskij analiz/
Gosudarstvennaya sluzhba. No3, 2011. P. 21-24. [Magomedov, K.O. Personnel potential of Russian
society: sociological analysis – Gosudarstvennaya sluzhba. 2011. No. 3. P. 21 – 24]. (In Russ.).
2. Naryshkin S.E. Innovacionnyj potencial sovremennogo rossijskogo obshchestva // Zhurnal
rossijskogo prava. Vypusk No 8 (152), 2009. – P. 3 – 13. [Naryshkin S. E. Innovative capacity of modern
Russian society – Zhurnal rossijskogo prava. Is. No. 8 (152), 2009. P.3-13]. (In Russ.).
3. Atamanchuk G.V. Upravlenie: filosofiya, ideologiya, nauchnoe obespechenie/ G.V. Atamanchuk.
M., Academia. 2015. P. 350. [Atamanchuk G. V. Management: philosophy, ideology, scientific support. Moscow, 2015. P. 350]. (In Russ.).
4. Kuz’minskij S.S. Teoretiko-metodologicheskie osnovy kadrovogo planirovaniya kak ehle-
ment kadrovoj politiki// Aktual’nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. Vypusk No 6. 2013. [Kuzminsky, S. S., Theoretical and methodological foundations of workforce planning as an element of personnel policy – Aktual’nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk Issue No. 6. 2013]. (In Russ.).
5. Kychkin D.E., Pautova A.V. Zolotarev V.I. Upravlenie innovacionnym razvitiem kad-rovogo
potenciala organizacii// Transportnoe delo Rossii. Vypusk No 8. 2011. P. 56-58. [Kychkin D.E.,
Pautova, V.A.,Zolotarev V.I. Management of innovative development of personnel potential of the
organization – Transportnoe delo Rossii. Issue No. 8. 2011. Pp. 56-58]. (In Russ.).
6. Luk’yanova A.S. Effektivnost’ upravleniya kadrovym potencialom uchrezhdeniya v sfere
obrazovatel’nyh uslug // Ekonomika i upravlenie: novye vyzovy i perspektivy. 2010. No 1. [Lukyanova A. S. Effectiveness of human resources management in companies in the field of educational services – Ekonomika i upravlenie: novye vyzovy i perspektivy. 2010. No.1].
7. Fedotova T.K. Kadrovyj rezerv kak faktor razvitiya upravlencheskogo potenciala gosu-
darstvennoj sluzhby/ Ozhidaniya obshchestva i ehffektivnost’ gosudarstvennogo upravleniya/ Pod red. K.O. Magomedova. Saratov, 2014. P. 322-328. [Fedotova T. K. Personnel reserve as a factor of
development of the managerial capacity of the public service. Societal Expectations and efficiency
of public administration. Ed. by K.O. Magomedov. Saratov, 2014. 535 p.]. (In Russ.).
8. Bushkova-Shiklina E.V. Kadram byt’? K voprosu o kvalifikacionnom potenciale molodyh
specialistov // Psihologiya, sociologiya, pedagogika. No1 (14) yanvar’, 2012 (chast’ II). P. 35-41.
[Bushkova-Silina E.V. HR to be? The question of the qualification potential of young professionals –
Psihologiya, sociologiya, pedagogika. No.1 (14), January 2012 (part II). P. 35-41]. (In Russ.).
9. Nechaeva I.I., Shchitko V.S. Chelovecheskij kapital i chelovecheskij potencial v ocenke ehks-
pertov Vladimirskoj oblasti// Kommunikologiya. Tom 3. Mart-aprel’ 2015. – P. 67-75. [Nechaeva, I.I., Schitko V. S. Human capital and human potential experts of the Vladimir region – Communicology. Volume 3. No.2. 2015. P. 67-75]. (In Russ.).
10. Personnel Potential Analysis. Testing System. For Windows 98/NT/Me/2000 Adapted from the works of L.Ron Hubbard// https://hubbardcollegepress.org/software/personal-
potential-analysis-testing-system-windows.html
11. Elliott, Robert H. ASSESSING PERSONNEL MANAGEMENT // Southern Review of Public
Administration; Dec., Vol. 1. Issue 3, p. 383.
12. Review of the book 'Assessing Personnel Management: Objectives and Performance
Indicators: A Guide for City Officials,' published by the U.S.-based Public Services Laboratory.
13. Vervalin, Charles FILMS FOR PERSONNEL MANAGEMEN. H. // Training & Development
Journal; Sep., Vol. 23 Issue 9, p. 61.
14. Pattern Jr., Thomas. H. Personnel Management: A Situational Approach. // Industrial & Labor Relations Review; Oct., Vol. 30. Issue 1, p.121.
15. Walters, J. E. Handbook of Personnel Management. // Industrial & Labor Relations Review; Jul., Vol. 1 Issue 4, p. 698.
16. James A. Applied Psychology in Personnel Management. Bureau, // Academy of Management
Review; Oct. Vol. 3. Issue 4, p. 929.
17. Russell J Personnel Management. Greenly // Industrial & Labor Relations Review; Jan., Vol.
2 Issue 2, p. 296.
18. Couzins, Martin Dictionary of Human Resources and Personnel Management. ; Norris, Alison // Personnel Today; 11/4/2003, p. 22.
19. Review of the book «Dictionary of Human Resources and Personnel Management,» by A. Ivanovic and P.H. Collin.